Algemene voorwaarden

1. Voorwerp

1.1. De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, een opnamestudio voor filmopnames of fotografische opnames, of een videomontagestudio, gelegen in de Kapellebaan 46a, te 2811 Leest (Mechelen), bestaande uit: Studio op gelijkvloers en 1ste niveau (videomontageruimte), toilet, douche, opslagruimte, make-up en ontspanningsruimte op kelderniveau.

1.2. De huurder verklaart het gehuurde goed te ontvangen in goede staat van onderhoud en zal deze in dezelfde staat terug ter beschikking stellen op het einde van de huurperiode.

2. Huurperiode

De huurperiode, met duidelijk afgesproken aanvangsuur, is bindend en wordt op voorhand en schriftelijk vastgelegd in deze huurovereenkomst. De huurperiode beslaat 1 dag (max 10u) of 1 halve dag (max 4u). Overuren worden aan 40€/u gerekend indien langer dan 1 dag (+10u)  en aan 50€/u gerekend indien langer dan 1 halve dag (+4u). Overuren zijn enkel mogelijk na toestemming van de verhuurder. Uitleg, opstellen belichting, visagie en opkuis zijn inbegrepen in de huurperiode.

3. Reservering

3.1. Reservering gebeurt schriftelijk via email (studio@lamancha.be) en is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling via overschrijving op rekeningnummer BEBE33 9796 3509 2246, op naam van Joris Prikken, én na ondertekening van deze overeenkomst. 

3.2. Indien het volledige huurbedrag niet betaald is ten laatste 48uur voor het ingaan van de huurperiode, mag de verhuurder de overeenkomst als onbestaande beschouwen. 

3.3. De verhuurder behoudt zich het recht om een reservatie te weigeren.

3.4. De verhuurder behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren, dit echter ten laatste 48uur voor de aanvang van de huurperiode, zonder daarvoor een reden of schadevergoeding te moeten geven aan de huurder. Eventuele betaalde sommen worden in dat geval 100% terugbetaald aan de huurder.

4. Waarborg

Een waarborg wordt berekend op basis van het eventueel extra gevraagde materieel en wordt voor de aanvang van de huurperiode overhandigd aan de verhuurder. Dit is ook mogelijk via overschrijving. Na nazicht van het materieel en achtergrondpapier en zonder defecten of beschadigingen allerhande, wordt deze waarborg teruggestort of overhandigd aan de huurder. Normale gebruiksslijtage wordt niet in rekening gebracht. De waarborg is minstens 200€ (indien enkel de naakte ruimte met basis lichtset wordt gehuurd (zie verder artikel 5.2) zonder extra materieel (zie verder artikel 5.3).

5. Huurprijs

5.1. De ruimte wordt telkens in zijn geheel verhuurd per dag (max 10u) aan 300€/dag of per halve dag (max 4u) aan 200€/halve dag, zowel voor het gebruik als montage- als opnamestudio en dit inclusief basislichtsets zoals terug te vinden op de website. De studio wordt niet per uur verhuurd. 

5.2. In het huurbedrag zijn inbegrepen:

 • Het gebruik van de studio (videomontage- ofopnamestudio)
 • Basisset 3 Elinchrom Compacts en accessoires of set 3 Dedo-lights en 3 Arrilites 
 • Diverse papieren achtergronden, hangend te gebruiken
 • Ontspanningsruimte 
 • Make-up en omkleedhoekje 
 • Douche en toilet 
 • Tuin met pikniktafel. 
 • Elektriciteit en verwarming
 • Water, koffie en thee
 • Wifi
 • Basisset 3 Elinchrom Compacts en accessoires of set Dedo-lights en Arrilites 
 • Diverse papieren achtergronden, hangend te gebruiken

5.3. In het huurbedrag zijn niet inbegrepen (maar wel op aanvraag te reserveren/huren):

 • Het gebruik van de regendouche (rain simulator in studio)
 • Foto- of videocamera en bijhorende lenzen
 • Audiomateriaal (Mixette, persh, dasspeldmicrofoons, zenders)
 • Rookmachine
 • Special light effects
 • Projector
 • Gekoelde frisdranken
 • Achtergrondpapier bij gebruik op vloer (zie verder artikel 19.)
 • Crew, fotograaf, visagie, enz

6. Annuleringskosten

6.1. Bij annulering op de dag zelf door overmacht (extreme weersomstandigheden): vrijstelling van annuleringskosten

6.2. Bij annulering de dag zelf zonder verwittiging: 100% betaling van de huursom + 30€ voor de wachttijd. Verwittigen via sms op 0486/683531 bij oponthoud door file of andere omstandigheden.

6.3. Bij annulering van 24u (1dag) voor de reservatie: 100% betaling van de huursom

6.4. Bij annulering van 25u tot 96u (2, 3 of 4 dagen) voor de reservatie: 50% betaling van de huursom

6.5. Bij annulering van meer dan 96u (4 dagen) voor de reservatie: geen onkosten aangerekend

7. Aansprakelijkheid

Tijdens de gehele huurperiode berust de verantwoordelijkheid voor de studio, de apparatuur en de accessoires steeds bij de huurder. La Mancha bvba of eigenaar/zaakvoerder Joris Prikken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade aan de faciliteiten, het materieel of de door huurder toegelaten mensen of dieren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. Gebeurlijke ongevallen dienen door de verzekering van de huurder gedekt te zijn. De huurder verklaart dan ook in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Reparaties of verlies worden tegen de geldende tarieven of vervangingswaarde in rekening gebracht. 

8. Algemeen

8.1. Alle vormen van vuur of gloeiende objecten zijn niet toegelaten zonder toestemming en toezicht van de verhuurder.

8.2. Materieel of andere toebehoren mogen zonder voorafgaande toestemming van de verhuurde niet uit het gebouw worden verwijderd. 

8.3. De inrichting van de studio mag niet veranderd worden. Dit geldt niet voor het gebruik van de studiotoebehoren, zoals flitsinstallatie, achtergronden en props.

8.4. De studio, douche en toilet, make-up- en ontspanningsruimte moeten steeds ordelijk en net worden achtergelaten. Sorteer je afval in de daarvoor bestemde zakken en berg al het gebruikte materiaal, incl accessoires op de juiste plaats op.

8.5. Verontreiniging of beschadiging van het achtergrondpapier wordt in rekening gebracht tegen de prijs van 10€/lopende meter. De huurder dient de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen waarna gezamenlijk wordt bekeken over hoeveel meter dit gaat. De verhuurder heeft hierover het eindzeggingsschap. 

8.6. Frisdranken in de frigo worden aan 1€ aangeboden. De huurder verbindt zich er toe dit telkens te noteren.

8.7. Belegde broodjes kunnen op voorhand besteld worden. Prijslijst op aanvraag.

8.8. Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd. De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.  

8.9. Bij geschillen is de rechtbank van Mechelen bevoegd.

9. Identiteitsbewijs huurder

Bij het begin van de huur wordt er een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder afgeleverd aan de verhuurder. Deze kopie kan desnoods ter plaatse gemaakt worden.

Klik hier om de huurovereenkomst te downloaden >>

Kapellebaan 46 A - 2811 Mechelen
studio@lamancha.be
T +32 486 68 35 31
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x